News

\images\orgel\orgel4

 

het Dillens-Delhaye orgel

Het orgel van de St.- Carolus Borromeus kerk is van de hand van de befaamde Mechelse orgelbouwer Carolus Dillens, die in 1713 een gelijkaardig orgel bouwde in de SS. Petrus en Pauluskerk te Mechelen, ook een jezuïetenkerk.  In 1722 na de bliksemschade heeft Dillens de door hem ontworpen orgelpijpen ingebouwd in de orgelkast gebeeldhouwd door Pieter Van Bauerscheit en zoon met als resultaat het buitenzicht van de foto hierboven.

Bij de belangrijke herstellingen in 1808  heeft Jean-Joseph Delhaye het instrument uitgebreid tot een tessituur van 4 ½ octaven.

Tijdens de herstellingen in 1965 stelt Bernard Pels-D’Hondt de noodzaak van een algehele restauratie vast.  Na de prioritaire restauratie van daken, gevels, binnenkerk en toren komt nu het orgel aan de beurt.  Orgelexpert  Wenceslaus Mertens heeft in 2007 het restauratieontwerp afgerond met informele goedkeuring van de Orgelcommissie.  De Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen hebben zich met deze restauratie akkoord verklaard.  Zodra de verantwoordelijke Vlaamse minister het uitvoeringsbesluit dit jaar getekend heeft, zal de beperkte aanbesteding volgens de wettelijke voorschriften uitgeschreven worden door de Kerkfabriek in samenwerking met de Heer W. Mertens.

Volgens de bestemmingsnota van de Heer W. Mertens zal dit orgel na restauratie zijn vroegere functie volledig kunnen hernemen met een zeer rijk klankpalet voor de opluistering van de eredienst en in concertverband, zowel solistisch, als in kleine en middelgrote bezettingen.  Ook de inschakeling in het muziekonderricht wordt mogelijk en aanbevolen gezien het uitzonderlijk karakter van dit uniek Dillens/Delhaye instrument binnen het Vlaamse orgellandschap.

Na restauratie zullen de twee handklavieren en het voetklavier van dit orgel beschikken over bijna tweeduizend bespeelbare pijpen, verdeeld over een totaal van 29 registers.

Vorige pagina: de Kantkamer